Direct naar de inhoud van deze pagina

Perspektief

Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Vestigingplaats
Delft
Website
http://www.perspektief.nu/
Omschrijving
PerspeKtief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding. PerspeKtief biedt opvang als dat nodig is. Ook biedt PerspeKtief opvang en hulp bij huiselijk geweld.

PerspeKtief is er, kortom, voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.

De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. PerspeKtief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.
Omgeving Vraag omschrijving Type dienst
Rozenburg Tuin opknappen Tuin & natuur
Logo van Perspektief