Direct naar de inhoud van deze pagina

Omgaan met de Meldcode voor vrijwilligersorganisaties

Startdatum:
04.03.2019 18:30
Einddatum:
01.04.2019 21:30
Kosten deelname:
Gratis
Beschrijving:
De training bestaat uit 3 dagdelen en is bedoeld voor bestuursleden en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties. U wordt getraind als Contactpersoon Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Na afloop kunt u:
* Signalen of vermoedens van HG/KM herkennen en weet u hoe te handelen
* Aangeven waar vrijwilligers terecht kunnen
* Het nut en de noodzaak van de Meldcode benoemen en bespreekbaar maken binnen de organisatie
* Een plan maken voor alle medewerkers binnen de organisatie
* Samenwerkingspartners vinden, om mee samen te werken
De training vindt plaats op 4 en 18 maart en 1 april, bij voldoende inschrijvingen.

Aangeboden door: